AROMA SPA HÂN HẠNH ĐÓN TIẾP VÀ PHỤC VỤ!
NHÂN VIÊNKHÔNG GIAN TẠI SPABẢNG GIÁ DỊCH VỤBẢN ĐỒ CHỈ ĐƯỜNG
Hình ảnh không gian tại AROMA SPA
z2469695880547_f5f008ef7fe23ee30514516efeb93ff2z2469695884322_c8ade97edbe1ad3bb840a8893cb37281z3059409943514_5867be09379774ab1c9d13e6fa267ef2z3059409952212_dc6b83c6b370515f479891a941cda9f3z5113985067069_4441b000884823a73dc67939c1bd4ed9
z2469695896977_3d3e99389e2037f03833ba7c43af7a08z2469695902503_c68b170a944b3738b67fb9ba3de1c0edz3059409963742_9d14b683443ce48d00bef63a2360ab3ez3059409955346_ba6d44a4b8ca3eb0156f2422a688ae1cz5113985064092_482b614292d2c281ad5c2282ccbcb73f
z2469695878465_9791dd66db74a79258a45040a0957303
z2469695890994_41fc32b05889a41b415bb5d8599d8872
z2469695908807_398e734060d27d4fedf41af3e5740d12
z2469695928968_39fbf1e021207b9ca0a339ec3ec0ff79z2469695915402_7a04a08bbbc9df6ab6faedfa53eaf8e1
z3038834646782_111bbd201eb4362409a078e1edabd101z3038834649068_04fb84233a917e4cb5de4dd71bc878fa

lam (Vé chọn goi DV tai spa da tip roi cũng da giảm giá 20%roi ạ )

Hotline/ Zalo: 0906716458 - 0901446698 (Mr. Khang)


/11:00 sang đen 10: 00 đêm
(Tất cả DV bên em đã co tiền tip roi ạ)
Matxa 120phut ( matxa thai + tay muối + ngâm sua + matxa nuoc + 69 + top hoặc bot 1triu500k
Matxa thai 60 + 69 = 600
Matxa thai 60 + nv top = 700
Matxa thai 60 + nv bot =800
Matxa thai 90 + 69 = 700
Matxa thai 90 + nv top = 800
Matxa thai 90 + nv bot = 900k
4hands thái 90phut +nv 69 =1triu3
4hands thai 90phut +nv top =1triu4
4hands thai 90phut +nv bot = 1triu6
4hands Thai 90phut+69+top+bot+ nv x nv =2triu6
(Dịch vụ moi tai spa em matxa nuoc combo tay muối ngâm sữa )
Matxa giường da nóng 60 + 69 = 650
Matxa giường da nóng 60 + nv top = 750k
Matxa giường da nóng 60 + nv bot = 850k
Matxa giường da nóng 90 + 69 = 750k
Matxa giường da nóng 90 + nv top = 850k
Matxa giường da nóng 90 + nv bot = 950k
4hands giường da nóng 60 + 69 = 1triu150k
4hands giuong da nóng 60 + nv top = 1triu350k
4hands giuong da nóng 60 + nv bot = 1triu550k
4hands giường da nóng 60 nv x nv = 2triu450k
4hands giuong da nóng 90 + 69 = 1triu250
4hands giường da nóng 90 + nv top = 1triu450k
4hands giuong da nóng 90 + nv bot = 1triu650k
4hands giường da nóng 90 nv x nv = 2triu550k
Matxa nuoc 90 + 69 = 800
Matxa nuoc 90 + top = 900
Matxa nuoc 90 + bot =1triu
4hands thai 60 + 69 = 1triu100
4hands thai 60 + nv top = 1triu300
4hands thai 60 nv bot = 1triu500
4hands thai 60 + nv x nv = 2triu400
4hands combo matxa nuoc 90 + 69 =1triu4
4hands combo matxa nuoc 90 + top =1triu6
4hands combo matxa nuoc 90 nv bot = 1triu8
4hands combo matxa. Nuoc 90 = 69 + top +bot + nv x nx = 2triu8
Matxa thai 60phut nv lam 2 chiều 1triu3
Matxa thai 90phut nv lam 2 chiều 1triu5
Matxa tam sữa 90phut nv lam 2 chiều 1triu6
Matxa nuoc 90phut nv lam 2 chiều 1triu7
Matxa giường da nóng 2 chiều 60 = 1triu250k
Matxa giường da nóng 2 chiều 90 = 1triu350k
Anh khach yeu cau nv ra luon voi khach tip them thấp nhất 300k
Phong VIP gia cao hon 100k cho DV matxa thai
Gia lam ngoai tu 1triu2 đen 2triu tuỳ theo quan tai tp hcm

Hotline/ Zalo: 0906716458 - 0901446698 (Mr. Khang)

Zalo spa em
Than moi anh ghe trai nghiệm DV tai bên em
1529 đường 3/2 f16 quan 11 tp Hcm
Spa mở cửa từ 11:00 sang đến 10:00 dem mỗi ngày .nhưng phải đặt lịch trc 10:00 dem ạ em giữ nv lai


z5129947160769_c6fabeb7890035980002007cb8b638f8Aromaspakhang.com xem hinh body + hinh Hang tai đây