lam (Vé chọn goi DV tai spa da tip roi cũng da giảm giá 20%roi ạ )

Hotline/ Zalo: 0906716458 - 0901446698 (Mr. Khang)


/11:00 sang đen 10: 00 đêm
(Tất cả DV bên em đã co tiền tip roi ạ)
Matxa 120phut ( matxa thai + tay muối + ngâm sua + matxa nuoc + 69 + top hoặc bot 1triu500k
Matxa thai 60 + 69 = 600
Matxa thai 60 + nv top = 700
Matxa thai 60 + nv bot =800
Matxa thai 90 + 69 = 700
Matxa thai 90 + nv top = 800
Matxa thai 90 + nv bot = 900k
4hands thái 90phut +nv 69 =1triu3
4hands thai 90phut +nv top =1triu4
4hands thai 90phut +nv bot = 1triu6
4hands Thai 90phut+69+top+bot+ nv x nv =2triu6
(Dịch vụ moi tai spa em matxa nuoc combo tay muối ngâm sữa )
Matxa giường da nóng 60 + 69 = 650
Matxa giường da nóng 60 + nv top = 750k
Matxa giường da nóng 60 + nv bot = 850k
Matxa giường da nóng 90 + 69 = 750k
Matxa giường da nóng 90 + nv top = 850k
Matxa giường da nóng 90 + nv bot = 950k
4hands giường da nóng 60 + 69 = 1triu150k
4hands giuong da nóng 60 + nv top = 1triu350k
4hands giuong da nóng 60 + nv bot = 1triu550k
4hands giường da nóng 60 nv x nv = 2triu450k
4hands giuong da nóng 90 + 69 = 1triu250
4hands giường da nóng 90 + nv top = 1triu450k
4hands giuong da nóng 90 + nv bot = 1triu650k
4hands giường da nóng 90 nv x nv = 2triu550k
Matxa nuoc 90 + 69 = 800
Matxa nuoc 90 + top = 900
Matxa nuoc 90 + bot =1triu
4hands thai 60 + 69 = 1triu100
4hands thai 60 + nv top = 1triu300
4hands thai 60 nv bot = 1triu500
4hands thai 60 + nv x nv = 2triu400
4hands combo matxa nuoc 90 + 69 =1triu4
4hands combo matxa nuoc 90 + top =1triu6
4hands combo matxa nuoc 90 nv bot = 1triu8
4hands combo matxa. Nuoc 90 = 69 + top +bot + nv x nx = 2triu8
Matxa thai 60phut nv lam 2 chiều 1triu3
Matxa thai 90phut nv lam 2 chiều 1triu5
Matxa tam sữa 90phut nv lam 2 chiều 1triu6
Matxa nuoc 90phut nv lam 2 chiều 1triu7
Matxa giường da nóng 2 chiều 60 = 1triu250k
Matxa giường da nóng 2 chiều 90 = 1triu350k
Anh khach yeu cau nv ra luon voi khach tip them thấp nhất 300k
Phong VIP gia cao hon 100k cho DV matxa thai
Gia lam ngoai tu 1triu2 đen 2triu tuỳ theo quan tai tp hcm

Hotline/ Zalo: 0906716458 - 0901446698 (Mr. Khang)

Zalo spa em
Than moi anh ghe trai nghiệm DV tai bên em
1529 đường 3/2 f16 quan 11 tp Hcm
Spa mở cửa từ 11:00 sang đến 10:00 dem mỗi ngày .nhưng phải đặt lịch trc 10:00 dem ạ em giữ nv lai


z5129947160769_c6fabeb7890035980002007cb8b638f8Aromaspakhang.com xem hinh body + hinh Hang tai đây

 

NHÂN VIÊN

View more

KHÔNG GIAN

View more

BẢNG GIÁ

View more